Colegiul este situat în Craiova, oraş cu tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul învăţământului liceal şi universitar.
Cadrele didactice încadrate sunt profesori cu experienţă, care au obţinut performanţe cu elevii pe care i-au pregătit la competiţii naţionale şi internaţionale.
Din cei 33 de profesori care îşi desfăşoară activitatea în acest colegiu, 25 sunt titulari  iar distribuția pe grade didactice este următoarea:
 
  • 4 cu titlul de doctor;
  • 22  grad didactic I  
  • 1 grad didactic II;
  • 2 grad didactic definitiv  
Personalul didactic participă la cursuri de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Dolj şi la cursuri de prefecţionare, având valenţele profesionale necesare rezolvării cu succes  a tuturor atribuţiilor în vederea îndeplinirii obiectivelor colegiului.
                                                                          CATEDRE
​                                           ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
​                                   
Catedră Responsabil Membri
 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Pretorian Cristina Tobă Camelia
Stancu Carmen
​Bălașa Flori
MATEMATICĂ Ionescu Corina Pupăză Mihaela
Nicolae Florentin

Ion Daniel
​Badea Mihaela
INFORMATICĂ Gîju Adriana Călinoiu Adriana
Marcu Alexandra
​Papa Mihaela
 
COMISII METODICE
ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
 
Comisie metodică Responsabil Membri Disciplina
 LIMBI MODERNE Popa Verona  Mitrulescu Corina
​Bălașa Flori
 Ionică Loredana
 Lincă Diana
Limba engleză
 Limba engleză
 Limba franceză
 Limba franceză
ȘTIINȚE Truță Gabriela Dragomir Nicolae
​P
etrescu Zamfirică
​Ionescu Carmen
Crăciunoiu Cornelia
 Apostol  Bianca
Fizică
Fizică
Fizică
 Chimie
 Biologie
OM ȘI SOCIETATE - ARTE
Popa Daniela
 
 Cadea Nori
 Grigorie Otilia
 Mazilu Ramona
 Ionescu Florin
 Tănasie Monica
 Dorobanțu Marinel
 Istorie
​Geografie
 Socio-umane
 Religie
 Educație vizuală
 Educație muzicală
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – PREGĂTIRE MILITARĂ Cune Cornelia  Notrețu Mihaela
​ Poenaru Silvia 
 Mr. Jianu Florin
Cpt. Brabete Laurenţiu
 Lt. Popescu Levi
Slt. Popescu Diana
Educație fizică
Educație fizică
Pregătire militară
Pregătire militară
Pregătire militară
Pregătire militară
DIRIGINȚILOR Tobă Camelia Profesorii diriginţi  
 Comandanții de companii
 
CONSILIERE ŞI ORIENTARE   Tobă Camelia Profesorii diriginți
Comandanții de companii


COMISII DE LUCRU
ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
 
Denumire consiliu/comisie Responsabil Membri
Consiliul știinţific Petrescu Zamfirică  Dragomir Nicolae
 Ion Daniel
 Nicolae Florentin
 Crăciunoiu Cornelia
Consiliul pentru curriculum Petrescu Zamfirică  Pretorian Cristina
 Popa Verona
 Popa Daniela
 Cune Cornelia
 Ionescu Corina
CEAC  - Comisia de
evaluare şi asigurare a calităţii
Ionescu Corina
 
  Truță Gabriela
​Călinoiu Ariana
 Nedelescu Gheorghe, reprezentant Consiliu local
 Căluşaru Florentina,  reprezentant părinți
 Pascu Andrei, reprezentant elevi
Comisia pentru perfecţionare şi fomare continuă Marcu Alexandra
 
 Lincă Diana
 Stancu Carmen
 Grigorie Otilia
 Pupăză Mihaela
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii Popa Daniela  Gîju Adriana
 Crăciunoiu Cornelia
 Notrețu Mihaela
Comisia pentru
întocmirea orarului
Petrescu Zamfirică  Dragomir Nicolae
 Popa Verona
 Marcu Alexandra
Comisia pentru
programe și proiecte europene
Mitrulescu Corina  Tobă Camelia
 Lincă Diana
 Popa Verona
 Ionică Loredana
 Stancu Carmen
Comisia pentru programe şi proiecte educative şi activităţi extracurriculare Tobă Camelia  Profesorii diriginți
Comandanții de companii
Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare Dragomir Nicolae
 
 Nicolae Florentin
 Cadea Nori Ionela
 Tobă Camelia
 Cune Cornelia
 Ion Daniel
 Ionică Loredana
Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională Grigorie Otilia  Profesorii diriginți  
 Comandanții de companiei
Comisia de verificare a ritmicităţii notării Petrescu Zamfirică  Pretorian Cristina
Popa Verona
Ionescu Corina
Gîju Adriana
Truță Gabriela
​Popa Daniela

 Cune Cornelia
Comisia pentru acordarea burselor școlare Truță Gabriela  Cune Cornelia
 Nicolae Florentin
 Cojocaru Luminița
 Homeag Anișoara
Comisia SIIIR Homeag Anișoara  Cioclei Gheorghițaa
 Ioniță George
 Cojocaru Luminița

DIRIGINŢI
 
Clasa Profesor dirginte
IX A profesor TOBĂ CAMELIA                                               
IX B  profesor GRIGORIE OTILIA                                           
IX C profesor LINCĂ DIANA                                                  
IX D  profesor POPA DANIELA                                               
IX E profesor MITRULESCU CORINA                                  
X A  profesor  ION DANIEL
X B  profesor  CRĂCIUNOIU CORNELIA
X C  profesor  STANCU CARMEN
X D  profesor  MARCU ALEXANDRA
X E  profesor  GÎJU ADRIANA
XI A  profesor  PUPAZĂ MIHALEA
XI B  profesor  CUNE CORNELIA
XI C  profesor  IONESCU CORINA
XI D  profesor  TRUŢĂ CORINA
XI E  profesor  NICOLAE FLORENTIN
XII A  profesor  DRAGOMIR NICOLAE
XII B  profesor  CADEA NORI
XII C  profesor  PRETORIAN CRISTINA
XII D  profesor  IONICA LOREDANA
XII E  profesor  POPA VERONA
 

 
Top