„10 MARI CRAIOVENI” - momentul bilanțului

Elevi ai Colegiulului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”  au fost parteneri în Proiectul „10 MARI CRAIOVENI”, inițiat de Acțiunea pentru Renașterea Craiovei,  cu elevi din Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi Colegiul Naţional „Frații Buzești”.

 În cadrul proiectului fiecare dintre colegiile implicate au elaborat studii referitoare la personalităţi ale istoriei şi culturii locale, naţionale sau universale şi care şi-au legat numele de oraşul Craiova prin originea, activitatea sau moştenirea culturală pe care au lăsat-o. Studiile au fost prezentate de elevii implicați în proiect în cadrul unui concurs care a avut loc pe 21 noiembrie la Colegiul Naţional „Carol I”. 

Cele două echipaje ale Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” formate din elevii Ioan Adrian Miuță, Marius Diaconescu, Narcis Diaconu, Adrian Voicu şi Teodor Ghiorghie din clasa a XI-a B, Ionel Marciuc de la X D, Mihaela Drăgoi, Cătălin Dragomirescu, Ionela Stănescu  şi Georgiana Cojocaru din clasa a XI - a A, coordonate de profesor Nori Ionela Cadea, au pledat în fața juriului pentru personalitățile lui Petrache Poenaru și Eugeniu Carada. Ambele echipaje au fost premiate.

Primul echipaj, coordonat de elevii Mihaela Drăgoi și Ionel Marciuc au obținut premiul pentru coerența exprimării și argumentării iar cel de-al doilea echipaj coordonat  de Ioan Adrian Miuță a obținut premiu pentru fluența expunerii și ilustrarea vizuală deosebită.

 Toate studiile elaborate de elevi au fost reunite în lucrarea 10 MARI CRAIOVENI”, fiecare elev și cadru didactic implicat primind câte un exemplar.
La festivitatea de încheiere a proiectului a participat și Corul Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”, coordonat de profesorul Marinel Dorobanțu şi au fost însoţiţi de profesorii Daniela Popa și 
Florin Ionescu.

     ,,Consider că obiectivele proiectului - cultivarea interesului faţă de valorile spiritualității craiovene, îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor prin activităţi educative extracurriculare și educarea în spiritul respectului față de înaintași au  fost atinse, deoarece elevii au dat dovadă de implicare și au lucrat cu  mare entuziasm a declarat  coordinatorul al  Proiectului „10 MARI CRAIOVENI”, profesor  Nori Ionela Cadea .
   
Top