Colegiul este situat în Craiova, oraş cu tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul învăţământului liceal şi universitar.
Cadrele didactice încadrate sunt profesori cu experienţă, care au obţinut performanţe cu elevii pe care i-au pregătit la competiţii naţionale şi internaţionale.
Din cei 33 de profesori care îşi desfăşoară activitatea în acest colegiu, 25 sunt titulari  iar distribuția pe grade didactice este următoarea:
 
  • 4 cu titlul de doctor;
  • 22  grad didactic I  
  • 1 grad didactic II;
  • 2 grad didactic definitiv  
Personalul didactic participă la cursuri de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Dolj şi la cursuri de prefecţionare, având valenţele profesionale necesare rezolvării cu succes  a tuturor atribuţiilor în vederea îndeplinirii obiectivelor colegiului.
                                                                          CATEDRE
​                                           ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
​                                   
Catedră Responsabil Membri
 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Pretorian Cristina Tobă Camelia
Stancu Carmen
​Bălașa Flori
MATEMATICĂ Nicolae Florentin Ionescu Corina
Pupăză Mihaela

Ion Daniel
​Badea Mihaela
INFORMATICĂ Gîju Adriana Călinoiu Adriana
Marcu Alexandra
​Predeșel Elena
 
COMISII METODICE
ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
 
Comisie metodică Responsabil Membri Disciplina
 LIMBI MODERNE Popa Verona  Mitrulescu Corina
​Bălașa Flori
Ionică Loredana
Lincă Diana
Limba engleză
 Limba engleză
 Limba franceză
 Limba franceză
ȘTIINȚE Truță Gabriela Dragomir Nicolae
​P
etrescu Zamfirică
​Ionescu Carmen
Crăciunoiu Cornelia
Apostol  Bianca
Fizică
Fizică
Fizică
 Chimie
 Biologie
OM ȘI SOCIETATE - ARTE
Popa Daniela
 
Cadea Nori
Grigorie Otilia
Mazilu Ramona
Ionescu Florin
Tănasie Monica
Dorobanțu Marinel
 Istorie
​Geografie
 Socio-umane
 Religie
 Educație vizuală
 Educație muzicală
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – PREGĂTIRE MILITARĂ Cune Cornelia Notrețu Mihaela
​Poenaru Silvia 
Mr. Jianu Florian
Cpt. Brabete Laurenţiu
Lt. Popescu Levi
Lt. Popescu Diana
Educație fizică
Educație fizică
Pregătire militară
Pregătire militară
Pregătire militară
Pregătire militară
DIRIGINȚILOR Ionică Loredana Profesorii diriginţi  
Comandanții de companii
 
CONSILIERE ŞI ORIENTARE         Ionică Loredana Profesorii diriginți
Comandanții de companii


COMISII DE LUCRU
ale Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
 
Denumire consiliu/comisie Responsabil Membri
Consiliul pentru curriculum Petrescu Zamfirică Pretorian Cristina
Popa Verona
Popa Daniela
Cune Cornelia
Pupăză Mihaela
Apostol Bianca
CEAC  - Comisia de
evaluare şi asigurare a calităţii
Ionescu Corina
 
Truță Gabriela
​Călinoiu Ariana
Marcu Alexandra
Grigorie Oltilia
Mr. Jianu Florian
reprezentant Consiliu Local
reprezentant părinți
reprezentant elevi
Comisia pentru perfecţionare şi fomare continuă Marcu Alexandra
 
Lincă Diana
Stancu Carmen
Grigorie Otilia
Pupăză Mihaela
Călinoiu Adriana
Poenaru Silvia
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii Popa Daniela Gîju Adriana
Crăciunoiu Cornelia
Notrețu Mihaela
Bălașa Flori
Ionescu Florin
Comisia pentru
întocmirea orarului
Petrescu Zamfirică Dragomir Nicolae
Marcu Alexandra
Predeșel Elena
Comisia pentru
programe și proiecte europene
Mitrulescu Corina Tobă Camelia
Lincă Diana
Popa Verona
Ionică Loredana
Stancu Carmen
Comisia pentru programe şi proiecte educative şi activităţi extracurriculare  Ionică Loredana Profesorii diriginți
Comandanții de companii
Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare Dragomir Nicolae
 
Nicolae Florentin
Cadea Nori Ionela
Tobă Camelia
Cune Cornelia
Ion Daniel
Ionică Loredana
Ionescu Carmen
Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională Grigorie Otilia  Profesorii diriginți  
 Comandanții de companiei
Comisia de verificare a ritmicităţii notării Petrescu Zamfirică Pretorian Cristina
Popa Verona
Badea Mihaela
Gîju Adriana
Truță Gabriela
​Popa Daniela

Cune Cornelia
Predeșel Elena
Comisia pentru acordarea burselor școlare Truță Gabriela Cune Cornelia
Nicolae Florentin
Mazilu Ramona
Cojocaru Luminița
Homeag Anișoara
Comisia SIIIR Homeag Anișoara Ioniță George
Cojocaru Luminița

DIRIGINŢI
 
Clasa Profesor dirginte
IX A profesor DRAGOMIR NICOLAE    
IX B profesor  CADEA NORI
IX C profesor  PRETORIAN CRISTINA
IX D profesor  IONICĂ LOREDANA
IX E profesor  POPA VERONA
X A profesor TOBĂ CAMELIA  
X B  profesor GRIGORIE OTILIA                                           
X C profesor LINCĂ DIANA                                                  
X D  profesor POPA DANIELA                                               
X E profesor MITRULESCU CORINA                                  
XI A  profesor  ION DANIEL
XI B  profesor  CRĂCIUNOIU CORNELIA
XI C  profesor  STANCU CARMEN
XI D  profesor  MARCU ALEXANDRA
XI E  profesor  GÎJU ADRIANA
XII A  profesor  PUPAZĂ MIHALEA
XII B  profesor  CUNE CORNELIA
XII C  profesor  IONESCU CORINA
XII D  profesor  TRUŢĂ CORINA
XII E  profesor  NICOLAE FLORENTIN
 

 
Top