Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"

 
LOCURI VACANTE LA DATA DE 30.06.2022 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023
Clasa a X-a: 12 locuri vacante
Clasa a XI-a: nu sunt locuri vacante
Cifra de şcolarizare se completează în vacanţa de vară, cu respectarea prevederilor:
- Ordinului M.Ap.N. nr. M.110/2014 privind Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a colegiilor naţionale militare  
​- Dispoziţiei SMAp 72/2020 pentru aprobarea precizărilor privind transferul elevilor în colegiile naționale militare
- Dispoziţiei SMAp 42/2022 pentru modificarea metodologiei privind transferul elevilor în colegiile naționale militare

- Metodologiei proprii privind transferul elevilor în Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”.

A N U N Ţ cu rezultatul selecţiei dosarelor solicitanților din unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării care doresc să se înscrie în procedura de transfer în colegiile naţionale militare