Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"

ANUNȚ DE SELECŢIE
 
în vederea participării la mobilitățile din cadrul proiectului
,,ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE ACTIVĂ PRIN INTERMEDIUL UNEI ABORDĂRI INTEGRATE- AKTIV”,
NR.  2019-1-RO01-KA101-061945