Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"
Colegiul este situat în Craiova, oraş cu tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul învăţământului liceal şi universitar.
Cadrele didactice încadrate sunt profesori cu experienţă, care au obţinut performanţe cu elevii pe care i-au pregătit la competiţii naţionale şi internaţionale.
Din cei 33 de profesori care îşi desfăşoară activitatea în acest colegiu, 25 sunt titulari  iar distribuția pe grade didactice este următoarea:
 
  • 4 cu titlul de doctor;
  • 22  grad didactic I  
  • 1 grad didactic II;
  • 2 grad didactic definitiv  
Personalul didactic participă la cursuri de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Dolj şi la cursuri de prefecţionare, având valenţele profesionale necesare rezolvării cu succes  a tuturor atribuţiilor în vederea îndeplinirii obiectivelor colegiului.
 
                 Protecția datelor personale
                 Proiect Practica Pedagogică   PROF-mentorat : Actualitati               https://www.edu.ro/PROF