Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 - 2025 (Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 6877/22.12.2023), cu modificărle și completările ulterioare, pentru etapa de mobilitate
Dispoziției DGMRU nr. 8 din 19.04.2023 pentru aprobarea I.M.3/76  Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar 

Lista posturilor, catedrelor vacante, rezervate - 26.04.2024

Lista posturilor, catedrelor vacante, rezervate - Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu" Craiova

Calendar mobilitate - Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu" Craiova

Standarde și criterii post