Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"

Legislație


ORDIN nr. M110/13.10.2014,  Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare 

Legea nr. 1/ 2011 Legea Educaţiei Naţionale 

ORDIN nr.5079 /31.08.2016, Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

​DISPOZIȚIE SMAp 72/2020 pentru aprobarea precizărilor privind transferul elevilor în colegiile naționale militare

 

DISPOZIȚIE SMAp 42/2022 pentru modificarea metodologiei privind transferul elevilor în colegiile naționale militare

DISPOZITIE DGMRU 10 din 11.05.2023,  pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor din unitatile de invatamant liceal in colegiile nationale militare, pentru completarea locurilor ramase libere, la sfarsitul caselor a IX – a si a X – a , in anul scolar 2023 - 2024

Metodologia privind transferul elevilor în Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu'' Craiova în anul școlar 2019 - 2020
 

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

O.M.E.C. nr. 4307/2020

Anexa  OMEC 4307_ 2020_calendar

O.M.E.C. 4441-2062020_Etapa speciala BAC 2020

O.M.E.C. 4115_10.04.2020

Anexa_2_O.M.E.C. 4115_10.04.2020

O.M.E.C.-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

O.M.E.C. 4267

Procedura 26361 din 2020 egalizare sanse examene 2020Ghid de consiliere şi orientare 

Codul de conduită etică 

Regulamentul de Organizare şi  Funcţionare al CNMTV  2022-2023

​Regulamentul Intern al CNMTV

D.G.M.R.U. 2 DIN 10.01.2020